Öz Mevlana Ehliyet kursu Sürücü Kursu Nasıl Açılır ?

Sürücü Kursu Nasıl Açılır ?Sürücü Kursu Açmak bir eğitim kurumu yani dershane açmaktan hiç farkı olmayan bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebepten ötürü Sürücü Kursu Açmak için öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığının yayınlamış olduğu yönetmeliği incelemek gerekmektedir. Yönetmeliği incelemenin en önemli avantajı, nelerin yapılır nelerin yapılamayacağının öğrenilmesidir. Şartların tamamı karşılanıyorsa yapılması gereken Milli Eğitim Bakanlığına giderek yazılı bir dilekçe ile Sürücü Kursu Açmak adına başvuru yapabilirsiniz. Bu hususta ise Mili Eğitim Bakanlığının uygun görerek bu kursu açmanız izin vermesini beklemektir. Bu noktada Sürücü Kursu Açmak istediğiniz yerin açık adresi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bina içerisinin büyüklüğü, öğrenci kapasitesi, kaç derslik olacağı gibi iç mimariyi ilgilendiren konuları da bakanlığa bildirilmesi gerekmektedir. Yani bir Sürücü Kursu Açmak istiyorsanız öncelikli olarak eğitime uygun bir binaya ve iç plana önem vererek yapılan düzenlemeye ihtiyaç vardır. Bu özelliklerin oluşması durumunda Milli Eğitim Bakanlığının size izin verme ihtimali daha da artacaktır.

Sürücü Kursu Açma Şartları Nelerdir?

Sürücü Kursu Açmak için yalnızca yukarıda bahsedilen durumlar değil bazı özel belgeler ve şartlarda gerekmektedir. Bu şartları ve belgeleri inceleyecek olursak:

 • Milli Eğitim Bakanlığına vereceğiniz dilekçe,
 • Kimlik numaranızın düzgün bir şekilde beyan edilmesi,
 • Adli sicil kaydınızın temiz olması ve bunu beyan etmeniz,
 • Açılacak olan sürücü kursunun noter tasdikli yönetim kurulu kararı,

Gibi önemli beyanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu beyanlarda bir yanlışlık veya eksiklik olması durumunda Milli Eğitim Bakanlığı sizin bu Sürücü Kursu Açmak ile ilgili talebinizi reddetme hakkına sahiptir. Bu noktada da Sürücü Kursu Açmak için doğru beyanlarda bulunmak en önemli husus olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sürücü Kursunun Açılacağı Binaya Ait Belgeler Nelerdir?

Sürücü Kursu Açmak adına özel şartlar dışında binaya ait belgelerinde Milli Eğitim Bakanlığına teslim edilmesi gerekmektedir. Bu belgelere bakacak olursak:

 • Sürücü kursu açılmak istenen binanın kime ait olduğuna dair yazılı beyan,
 • Şayet bin mesken bir haldeyse ve bu devlet tarafından kayıt altına alındıysa “Kat Malikleri Kurulu Muvafakat Belgesi” gerekmektedir,
 • Binanın planı ve tasarımı hakkında detaylı bilgiler,
 • İmar Müdürlüğünden alınması gereken işyeri belgesi,

Gibi belgelere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu belgelerin eksiksiz bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığına verilmesi gerekmektedir.

Sürücü Kursu Açmak İçin Valilikten Hangi Belgeler Alınmaktadır?

Sürücü Kursu Açmak için valilikten de bazı belgelerin alınması gerekmektedir. Bu belgelere bakacak olursak:

 • Açılmak istenen kursun binasının sürücü kursu olabilmesi adına yeterliliğine dair bir belge,
 • Binaya ait olan ve Bayındırlık Müdürlüğünün vermiş olduğu teknik rapor,
 • İlköğretim müfettişleri tarafından hazırlanan rapor,
 • Sosyal yardım ve sağlık raporu,
 • İtfaiyeden alınacak olan yangın merdiveni ile alakalı rapor,

Gibi çeşitli belgeleri alarak Milli Eğitim Bakanlığına başvuru yapılmaktadır.